Welkom
S-Safety
Contacteer ons
 
   
ALGEMEEN
1. EPR staat voor Energieprestatieregelgeving. Dit omvat volgende afkortingen :
EPB (energieprestatie binnenklimaat) , EPW (woongebouwen), EPU
(utiliteitsgebouwen zoals kantoor en schoolgebouwen).

2. Deze wetgeving is in voegen vanaf 1 januari 2006. D.w.z. dat wanneer men een
vergunning heeft ingediend na 1 januari 2006 , dat men moet voldoen aan de
eisen. Deze eisen zijn voor woningen :

a. Minimum eisen van ventilatie voorzieningen : aanvoer en afvoer van VERSE
lucht.

b. minimum eisen isolatie : deze wil zeggen dat elke muur , dak, vloer , die in
contact staan met de buitenomgeving moeten voldoen aan een minimum norm
van 0.4 W/m²K (voor muren) en 0.6 W/m²K voor vloeren en daken.

c. Men moet voldoen aan een K-45 en een E-100 norm.

Bij verbouwingen valt punt c weg en gaat men voor ventilatie moeten voldoen aan de aanvoer van verse lucht en geen afvoer, tenzij er een uitbreiding aanwezig is.

Te leveren werk door de EPB-verslaggever

* Startverklaring indienen door de verslaggever : Het afgedrukte formulier moet
ondertekend worden door de aangifteplichtige, de verslaggever en de architect
die belast is met de controle op de werkzaamheden. De verslaggever en de
aangifteplichtige bewaren dit ondertekende formulier gedurende 3 jaar na de
datum van ontvangst.

* Berekenen van het gebouw en voorstellen naar de klant doen indien de
berekening buiten de gevraagde waarden valt. Hiervan maken we een apart
verslag op zodat de klant en architect weten wat moet en wat zeker NIETmag.
Dit verslag wordt naar de klant en architect verzonden.

* wij leveren op het einde der werken een certificaat af voor de eigenaar zijn
huis.

Indien de eigenaar of architect deze wet niet wenst te volgen , dan zullen er
vannuit de overheid boetes opgelegd worden die ongeveer 3 keer de
investeringskost is van het niet geplaatste isolatie, ventilatie, ... .
De overheid mag de klant 10 jaar na het betrekken van de woning nog komen
controleren. Dus is het steeds aan te raden om deze nieuwe wet te volgen.

Voor de start van de berekening wordt er gevraagd aan eigenaar om op ons bureau langs te komen waar hij de volledige uitleg krijgt zodat hij een juiste keuze kan maken op gebied van materialen en installaties.


Wat is een EPC certificaat?
Het EPC is een energierapport dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Kopers en huurders kunnen met het EPC beter inschatten hoeveel energie hun nieuwe huis zal verbruiken. De energiescore wordt berekend op grond van de eigenschappen van de woning, zoals de aanwezigheid en kwaliteit van isolerende materialen, de zuinigheid van installaties en de aanwezigheid energiezuinige technieken (zoals zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp,...). Omdat de energiescore het energieverbruik per vierkante meter woonoppervlak per jaar weergeeft zijn woningen (groot en klein) goed met elkaar te vergelijken.

Daarnaast vermeldt het EPC een aantal energiebesparende adviezen. Die adviezen zijn informatief en sensibiliserend en moeten niet verplicht uitgevoerd worden. Enkel erkende energiedeskundigen mogen zo een EPC opmaken. De energiedeskundige komt eerst ter plaatse de woning inspecteren en stopt daarna alle gegevens in een speciaal softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het EPC op te maken. Hij ondertekent het EPC en overhandigt het aan de eigenaar van de woning. Bij verhuur wordt het certificaat overhandigd aan de verhuurder (en krijgt de huurder een kopij van de verhuurder). Bij verkoop van de woning wordt het EPC aan de nieuwe eigenaar overhandigd. Het EPC is 10 jaar geldig, ook als de woning opnieuw wordt verkocht of verhuurd.
 
       


't Poetshuis