Welkom
S-Safety
Contacteer ons
 
   
Verschillende niveaus veiligheidsco÷rdinatoren voor verschillende niveaus van gebouwen.
Niveau A : Gebouw boven de 2.5 milj. Ç excl. B.t.w. : (S-Safety)
Niveau B : Gebouw onder de 2.5 milj. Ç excl. B.t.w. : (S-Safety)
Niveau C : Gebouw onder de 25.000 Ç excl. B.t.w. : (S-Safety)
Soorten veiligheidsco÷rdinatoren.
1. Veiligheidsco÷rdinator 'ontwerp':

Opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan overeenkomstig de bepalingen van art. 25 en 27.
Aanpassen van het veiligheids- en gezondheidsplan in functie van de aanpassingen aan het ontwerp.
Openen van het co÷rdinatiedagboek en postinterventiedossier overeenkomstig de bepalingen van artikelen 31 tot 36.
Alle taken zoals vermeld in het bedoelde KB met betrekking tot de taken van co÷rdinator-ontwerp.
Alle bedoelde documenten worden overhandigd samen met het definitieve ontwerp. In die zin vangt de opdracht voor de co÷rdinatie ontwerp aan bij de bestelling van het definitieve ontwerp.

2. Veiligheidsco÷rdinator 'verwezenlijking'.

Aanpassen van het veiligheids - en gezondheidsplan overeenkomstig de bepalingen van art. 29.
Bijhouden en aanvullen van het co÷rdinatiedagboek.
Bijhouden van de tekortkomingen van de tussenkomende partijen.
De opmerkingen van de aannemers in het co÷rdinatiedagboek noteren.
Samenroepen van de co÷rdinatiestructuur overeenkomstig de bepalingen van art. 40.
Aanvullen van het postinterventiedossier.
Overdracht van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde co÷rdinatiedagboek en het postinterventiedossier aan de opdrachtgever bij de voorlopige oplevering.
Alle taken zoals vermeld in het bedoelde KB met betrekking tot de taken van co÷rdinator -verwezenlijking.
Veiligheidsco÷rdinatie verplicht / niet verplicht ?
De verplichting van een veiligheidsco÷rdinator is reeds sinds januari 2001 van toepassing. Wie sinds 2001 een nieuwbouw heeft, of een deel heeft verbouwd aan een gebouw, is verplicht een PID (Post Interventie Dossier) te laten opmaken.

Wanneer u uw gebouw wenst te verkopen, en de bouw of verbouwing heeft plaats gevonden na januari 2001, dan eist de notaris het PID (Post Interventie Dossier) met daarin een PV (Proces Verbaal) : opgemaakt door de veiligheidsco÷rdinator.
Indien dit niet in het bezit is van de notaris, dan kan deze de verkoop van uw onroerend goed annuleren.
Veiligheidsco÷rdinatie onder de 500 m▓ afgeschaft ?
Een versoepeling van de veiligheidsco÷rdinatie voor de gebouwen onder de 500 m▓ voor particulieren is enkel een versoepeling voor het uitvoeren van de veiligheidsco÷rdintaie op gebied van papierwerk en verplichtingen voor de veiligheidsco÷rdinatie (pdf-file van het KB van januari 2005).

Het afschaffen van de veiligheidsco÷rdinatie kan en zal nooit gebeuren.
Het gaat immers om een Europese Richtlijn die opgesteld is en die aan elk land van de EU is opgelegd.
Deze wet kan men verscherpen, maar zeker niet versoepelen.
Wettelijk verplicht.
De bouwsector is ÚÚn van de onveiligste sectoren. De Europese Unie keurde in 1992 een richtlijn goed om ongevallen te vermijden.
In BelgiŰ werd deze richtlijn opgenomen in de Wet Welzijn en het K.B. van 25 januari 2001. Volgens deze wet is elke bouwheer van een constructie die meer dan ÚÚn aannemer vergt, verplicht een veiligheidsco÷rdinator aan te stellen, zowel in de projectfase als tijdens de uitvoeringsfase.

Opgepast: een leverancier van materiaal of leverancier van beton wordt ook aanzien als een zelfstandige, waardoor men voor bijna alle werven meer dan 1 aannemer zal hebben, en er bijgevolg een veiligheidsco÷rdinator aangesteld moet worden.

Werven waarvoor men geen veiligheidsco÷rdinator nodig heeft (zie op deze website : pdf-file KB 25 januari 2005) :
Hier moet ook een PID (Post Interventie Dossier) opgesteld worden door o.a. een veiligheidsco÷rdinator.
Wat zijn V&G-plan, PID en het CD?
1. Veiligheids- & Gezondheidsplan
1.1 V&G-plan 'ontwerp' :

Het veiligheids-en gezondheids plan 'ontwerp' wordt opgesteld vˇˇr de start van de werken en bevat alle omgevingsrisico's en architecturale risico's van uw specifieke werf. Omgevingsrisico's zijn van toepassing voor de aannemers, architecturale risico's zijn van toepassing voor de architect.

1.1 V&G-plan 'verwezenlijking' :

Het V&G-plan 'ontwerp' wordt nu het V&G-plan 'verwezenlijking'. Hierin zitten alle documenten van de reeds gekende aannemers. Alle aannemers geven hun V&G-plan met hun R.A. (risico analyse) en een intentieverklaring aan de VC (Veiligheidsco÷rdinator) en deze maakt van al deze plannen ÚÚn geheel V&G-plan en R.A. .

Indien de aannemers geen plannen indienen bij de VC, dan zullen wij zelf een algemene R.A. opstellen voor de aannemers.

Deze plannen zijn bedoeld om de zelfstandigen en hun werknemers hygiŰnisch en veilig te laten werken.
2. Post Interventie Dossier (PID) : Het enige en belangrijkste dossier voor de bouwheer.
Het Post Interventie Dossier (PID) wordt opgemaakt bij de aanvang van de werken en aangevuld tijdens de werken.
Hierin staan:
Ľ alle materialen die gebruikt worden door de aannemers : bvb. soorten stenen, pannen, isolatie, verf, poutrellen, producten, ...
Ľ alle plannen : architecturale plannen, elektrische schema's, rioleringen (foto's), ...
Ľ bouwvergunningen, keuringen, attesten, onderhoudsgegevens, documentatiefiche's, ...

De veiligheidsco÷rdinator verzamelt alle informatie bij de bouwheer, architect en aannemers.
Dit alles wordt samengebundeld tot het PID en wordt aan de bouwheer overhandigd met een PV (Proces Verbaal).

Indien u een verbouwing of nieuwbouw gedaan heeft na 2001 en u wenst deze te verkopen, dan zal de notaris dit document en de PV opvragen. Indien dit niet aanwezig is, kan de notaris de verkoop van het onroerend goed stopzetten.

Indien u van mening bent dat u uw gebouw toch niet meteen zal verkopen, willen we u waarschuwen.
Ook na 10 of 20 jaar zal dit nog steeds van toepassing zijn en wanneer u dan zou willen verkopen, zal er toch nog een dossier moeten opgesteld worden, wat zeer waarschijnlijk tot veel grotere kosten zal leiden dan wanneer u het dossier meteen laat opstellen.

Het PID kan vergelijken met het onderhoudsboekje van een personenwagen :
Het PID hoort bij het gebouw en moet overhandigd worden aan de volgende eigenaar.
Bij elke nieuwe verbouwing aan het gebouw moet het PID aangevuld worden.
3. CD (Co÷rdinatie Dagboek)
Voor elk geleverd werfbezoek wordt een verslag gemaakt.
Dit verslag wordt verzonden naar de bouwheer, architect en aannemer.
Wij volgen elke werf regelmatig op.
Ook wanneer niemand aanwezig is op de werf, maken we een verslag van ons bezoek.

Wij komen op regelmatige tijdstippen langs.
 
       


't Poetshuis